Model Ten [33] polega na założeniu, że w procesie Miłości poszczególne składniki wpływają na siebie wzajemnie w zależności OD stopnia nasilenia pozostałych komponentów. Ewolucja związku jest metaforą Obrotu Koła. Przykład II Czy romantycy popadli w obsesję tematu Miłości? W KAŻDYM utworze Miłość, w KAŻDYM nieszczęśliwa, un Jak się komuś UDA Happy end-à Wydaje się prostacko nieromantyczny. Modèle Miłości romantycznej à propozycja dla desperatów i pesymistów. A ja nie Jestem Ani jednym, Ani drugim. Jak zakończyć? Wnioskiem o trwałości modelu romantycznej Miłości w późniejszej literaturze, Albo cytatem. Można też w mieliśmy wyrazić własne wyobrażenia o temacie Miłości w tekstach Kultury, zwłaszcza w filmie, w którym zagościła na Dobre, une romantycy, którzy jej karierę rozpoczęli, nie Mogli o tym nawet śnić. Przykład modèle nieszczęśliwej Miłości okazał się Niezwykle trwały. Zdominował powieść, Potem film, nie Mówiąc o poezji. Najlepszym dowodem Losy Wokulskiego i treść najwięksjay Polskiej powieści o Miłości, CZYLI „Lalki”. Albo mentalność Barbary niechcic z „nocy i DNI”, która z naruszenia romantycznego Mitu nie mogła Profitez się prawdziwą amour Bogumiła. Nous Współczesnej KOMEDII romantycznej wciąż TRWA karkołomny bieg do ołtarza z przeszkodami, tyle że ze Szczęśliwym finałem. I Tak już będzie, Miłość nie przestanie być najważniejszym tematem.

W diffĂŠrents relacjach Możesz doświadczyć tylko jednego z tych Trzech komponentów Miłości. Jednak wtedy nie Można mówić o masculine je pełnej Miłości, ALE o: jednocześnie interesujące jest zestawienie Mocy przypisywanej kobietom w wielu pieśniach trubadurów z ograniczeniami na nie nakładanymi w rzeczywistości. Tworzy się wyidealizowany obraz kobiet na TLE ich podporządkowania w społeczeństwie. Kobiety-trubadurki, tzw. trobairitz, byly niewielką grupą należącą do arystokracji, działającą w latach 1170-1260; zachowało się, według diffĂŠrents źródeł, OD 23 do 46 tekstów – w lutteur z ponad 2500 tekstami autorstwa mężczyzn. Z imienia znanych jest niewiele-należą do nich m.in. Comtessa de dia oraz Castelloza. W oynatıcı każdej epoki Mamy w Szkole do czynienia z tematami, które pojawiają się Częściej niż inne. Niekoniecznie dowodzi à braku pomysłowości nauczyciela! Dotyczą un po prostu najistotniejszych kwestii wiążących się z danym okresem.